Pärnu Triathlon Weekend 2020 üldjuhend

ÜLDJUHEND

 

Pärnu Triathlon Weekend 2020​​ 

11.-12. juuli 2020

PÄRNU

 

 

 • Eesmärk

Spordifestival Pärnu Triathlon Weekend​​ (edaspidi​​ Triathlon Weekend) eesmärgiks on motiveerida liikumisharrastajaid osalema heatasemelistel kahepäevasel spordifestivalil ja seeläbi levitada triatlonikultuuri Eestis ning hoogustada sporditurismi ja tutvustada Pärnut kui mitmekülgsete liikumisvõimalustega linna.

 

 • Korraldaja 

  • A2K Spordiklubi MTÜ koostöös Eesti Triatloni Liidu ja​​ partneritega.​​ 

 

 • Osavõistlused:

  • 11. juuli 2020 – Wendre Pärnu Jõe Triatlon, Eesti karikasarja V etapp

  • 12. juuli 2020 – Pärnu Jõe​​ Kross-Triatlon, Eesti meistrivõistlused​​ 

 

 • Registreerimine​​ ja registreerimisvõimalused

Triathlon Weekend​​ kahele​​ osavõistlusele​​ saab registreerida​​ üheaegselt​​ kui ka eraldi.​​ Triathlon Weekend​​ kahele osavõistlusele​​ üheaegselt​​ on​​ võimalik​​ eelregistreeruda​​ ja osalustasu üle kanda​​ ainult​​ kuni​​ 10.06.2020​​ kell 23.59.​​ Eelregistreeringu kinnitab osavõtutasu tasumine!​​ 

Võistleja kantakse vastavalt valitud paketile mõlema osavõistluse osavõtjate stardinimekirja.​​ 

Registreerumiseks tuleb täita ametlikul kodulehel​​ www.parnutriatlon.ee​​ vastav eeregistreerumisankeet.​​ 

 

 • Osalustasud ja distantsid:

Paketi nimetus

DISTANTSID

HIND

TRIATLON

KROSS-TRIATLON

LASTE-WEEKEND

150m/ 4km/ 1km

100m/ 3km/ 1km

9€

LÜHIKE-WEEKEND

375m/ 10km/ 2,5km

250m/ 10km/ 2,5km

45€

PÕHI-WEEKEND

750m/ 20km/ 5km

500m/ 15km/ 5km

60€

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.​​ 

 

 • Osalustasu sisaldab mõlemal osavõistlusel:       

  • Meene lõpetajale;

  • Võistleja põhinumbrit (ratas/jooks) ning kiivri ja ratta kleebisnumbrit;

  • Tähistatud radasid;

  • Elektroonilist ajavõttu;

  • Teenindust rajal ja vahetusalas;

  • Turvalisuse tagamist vees ja liikluskorraldust rattarajal;

  • Arstiabi võistluse ajal ja vahetult pärast lõpetamist;

  • Spordijooki ning joogivett rajal ja finišis;

  • Finišialas troopiliste viljade, Eesti Pagar küpsetiste ja Saku jookide buffé’d;

  • Tulemust lõpuprotokollis ja​​ elektroonilist diplomi;

  • pakihoidu;

  • toetajate sooduspakkumisi​​ (kaubandus- , kultuuri- ja meelelahutuspakkumised).

  • Pärnu Triathlon Weekend 2020 mõlema osavõistluse​​ lõpetajad saavad erikujundusega​​ meene.

 

 • Ümberregistreerimine

Ümberregistreerimine​​ on võimalik​​ kuni​​ 10.06.2020, hiljem ümberregistreerimist ei toimu​​ ja loobumisel osalustasu ei tagastata!​​ Igasugune​​ ümberregistreerimine ja distantsi vahetus​​ eeltoodud ajani​​ on​​ lisatasu eest, so. 10€, millele täiendavalt lisandub stardimaksude vahe. Vastupidisel juhul stardimaksu vahet ei tagastata. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov e-posti aadressile​​ info@parnutriatlon.ee​​ .

 

 • Stardimaterjalide väljastamine

Stardimaterjalide​​ väljastamine toimub vastava võistluse võistluspäeval stardipaigas​​ vastavalt distantside juhenditele!

 

 • Tulemused​​ ja üld-paremusjärjestuse arvestus

Kahe osavõistluse​​ koondarvestuse selgitamiseks summeeritakse finišiprotokollidest​​ kahe osavõistluse​​ samanimelise distantsi​​ ajad järgmiselt:

  • Põhidistantside​​ arvestus – koondtulemuse saamiseks liidetakse​​ kahe osavõistluse põhidistantside ajad.

  • Lühikese distantsi arvestus - koondtulemuse saamiseks liidetakse kahe osavõistluse lühikeste distantside ajad.

  • Lastedistantside arvestus - koondtulemuse saamiseks liidetakse kahe osavõistluse laste ​​ distantside ajad.

Kahe osavõistluse​​ koondarvestust ei peeta, kui osaleja valib erinevatel osavõistlustel erineva nimega distantsi (nt. Wendre Pärnu Jõe Triatloni põhidistants ja Pärnu Jõe​​ Kross-Triatloni​​ lühike distants).​​ 

Tulemused avaldatakse​​ esialgsete mitteametlike tulemustena reaalajas võistluse kodulehel ja välja prindituna võistluskeskuse infotahvlil.​​ Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt​​ viienda päeva õhtul kell 17 pärast teist võistluspäeva võistluse kodulehel.​​ 

 

 • Autasustamine

  • Vanusegruppide autasutamine

Triathlon Weekend​​ kahe osavõistluse koondarvestus toimub 6-s vanusegrupis:

   • Põhidistantsi koondarvestuse parim mees ja naine;

   • Lühikese distantsi koondarvestuse parim mees ja naine;

   • Lastedistantsi koondarvestuse parim poiss ja tüdruk.

Koondarvestuse parimatele on auhinnaks eksklusiivne karikas ja T-särk ning toetajate auhinnad. Koondarvestuse parimate autasustamine toimub peale teise osavõitluse teist autasustamisevooru, ca kell 16.30

  • Loosiauhinnad​​ 

Kõikide​​ kahel osavõistlusel​​ osalenute vahel loositakse välja​​ Triathlon Weekend​​ peaauhind, mille loosimine toimub peale teise osavõitluse teist autasustamisevooru.

 

 • Fotografeerimine ja ülesvõtted

Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

 • Protestid

Igal võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon.

Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt​​ 15 minutit​​ peale viimase võistleja finišeerimist.​​ 

Ajavõtu ja tulemuste protesti võib vaidlustada hiljemalt​​ 24h​​ peale mitteametlike tulemuste avaldamist.

2020a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50€, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

 

 • Üldist

  • Tervisliku seisundi​​ ja treenituse​​ eest​​ vastutab iga osaleja ise.​​ 

  • Triathlon Weekend​​ kahele osavõistlusele​​ võib osaleja registreerida kõikidele etappidele​​ üheaegselt​​ või igale etapile eraldi.

  • Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel​​ www.parnutriatlon.ee​​ hiljemalt​​ üks​​ nädal enne​​ Triathlon Weekend​​ esimest​​ võistluspäeva.

  • Võistlustel juhindutakse Rahvusvahelise Triatloni Liidu​​ (ITU) võistlusreeglitest,​​ Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhendist​​ ja​​ osavõistluste juhenditest.

 

 • Korraldaja õigused

  • Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid,​​ kasutab lubamatut kõrvalist abi,​​ segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.

  • Kõikide​​ Korraldaja​​ poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

  • Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-posti aadressile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda.​​ Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.

  • Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure`st tingitud võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata!

  • Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 

Üldkontakt:​​ 

www.parnutriatlon.ee​​ ,​​ info@parnutriatlon.ee​​ , tel +372 511 6675 (Tair).