Pärnu Triathlon Weekend 2020 üldjuhend

ÜLDJUHEND

 

Pärnu Triathlon Weekend 2020​​ 

11.-12. juuli 2020

PÄRNU

 

 

 • Eesmärk

Spordifestival Pärnu Triathlon Weekend​​ (edaspidi​​ Triathlon Weekend) eesmärgiks on motiveerida​​ liikumisharrastajaid osalema heatasemelistel kahepäevasel spordifestivalil ja seeläbi levitada triatlonikultuuri Eestis ning hoogustada sporditurismi ja tutvustada Pärnut kui mitmekülgsete liikumisvõimalustega linna.

 

 • Korraldaja 

  • A2K Spordiklubi MTÜ koostöös Eesti Triatloni Liidu ja partneritega.​​ 

 

 • Osavõistlused:

  • 11. juuli 2020 – Wendre Pärnu Jõe Triatlon, Eesti karikasarja V etapp

  • 12. juuli 2020 – Pärnu Jõe Kross-Triatlon, Eesti meistrivõistlused​​ 

 

 • Registreerimine ja registreerimisvõimalused

Triathlon​​ Weekend​​ kahele osavõistlusele saab registreerida üheaegselt kui ka eraldi.​​ 

Üheaegselt​​ on võimalik​​ Triathlon Weekend​​ kahele osavõistlusele​​ eelregistreeruda, kui soetad endale registreerimisekeskkonnas distantsipõhise Weekend passi.​​ 

Eelregistreeringu kinnitab osavõtutasu tasumine, mille alusel kantakse võistleja osavõtjate stardinimekirja. Osalustasuna tuleb tasuda see summa, mis kehtib raha ülekandmise hetkel, mitte registreerimise hetkel!

Võistleja kantakse vastavalt valitud paketile mõlema osavõistluse osavõtjate stardinimekirja.​​ 

Registreerumiseks tuleb täita ametlikul kodulehel​​ www.parnutriatlon.ee​​ vastav eeregistreerumisankeet.​​ 

 

 • Osalustasud ja distantsid:

Paketi nimetus

DISTANTSID

HIND

TRIATLON

KROSS-TRIATLON

I voor

II voor

WEEKEND LASTEDISTANTS

150m/ 4km/ 1km

100m/ 3km/ 1km

9€

9€

WEEKEND LÜHIKEDISTANTS

375m/ 10km/ 2,5km

250m/ 10km/ 2,5km

45€

65€

WEEKEND PÕHIDISTANTS

750m/ 20km/ 5km

500m/ 15km/ 5km

60€

80€

Hinnad​​ sisaldavad käibemaksu 20%.​​ 

 

 • Osalustasu sisaldab mõlemal osavõistlusel:       

  • Meene lõpetajale;

  • Võistleja põhinumbrit (ratas/jooks) ning kiivri ja ratta kleebisnumbrit;

  • Tähistatud radasid;

  • Elektroonilist ajavõttu;

  • Teenindust rajal ja vahetusalas;

  • Turvalisuse tagamist vees ja liikluskorraldust rattarajal;

  • Arstiabi võistluse ajal ja vahetult pärast lõpetamist;

  • Spordijooki ning joogivett rajal ja finišis;

  • Finišialas troopiliste viljade, Eesti Pagar küpsetiste ja Saku jookide buffé’d;

  • Tulemust lõpuprotokollis​​ ja​​ elektroonilist diplomi;

  • pakihoidu;

  • toetajate sooduspakkumisi (kaubandus- , kultuuri- ja meelelahutuspakkumised).

  • Pärnu Triathlon Weekend 2020 mõlema osavõistluse​​ lõpetajad saavad erikujundusega meene.

 

 • Ümberregistreerimine

Ümberregistreerimine on​​ võimalik kuni 10.06.2020, hiljem ümberregistreerimist ei toimu ja loobumisel osalustasu ei tagastata!​​ Igasugune ümberregistreerimine ja distantsi vahetus​​ eeltoodud ajani on lisatasu eest, so. 10€, millele täiendavalt lisandub stardimaksude vahe. Vastupidisel juhul stardimaksu vahet ei tagastata. Ümberregistreerimiseks tuleb saata vastavasisuline soov e-posti aadressile​​ info@parnutriatlon.ee​​ .

 

 • Stardimaterjalide väljastamine

Stardimaterjalide​​ väljastamine toimub​​ vastava võistluse võistluspäeval stardipaigas​​ vastavalt distantside juhenditele!

 

 • Tulemused ja üld-paremusjärjestuse arvestus

Kahe osavõistluse koondarvestuse selgitamiseks summeeritakse finišiprotokollidest kahe osavõistluse samanimelise distantsi ajad järgmiselt:

  • Põhidistantside arvestus – koondtulemuse saamiseks liidetakse kahe osavõistluse põhidistantside ajad.

  • Lühikese distantsi arvestus - koondtulemuse saamiseks liidetakse kahe osavõistluse lühikeste distantside ajad.

  • Lastedistantside arvestus - koondtulemuse saamiseks liidetakse kahe osavõistluse laste ​​ distantside ajad.

Kahe osavõistluse koondarvestust ei peeta, kui osaleja valib erinevatel osavõistlustel erineva nimega distantsi (nt. Wendre Pärnu Jõe Triatloni põhidistants ja Pärnu Jõe​​ Kross-Triatloni lühike distants).​​ 

Tulemused avaldatakse esialgsete mitteametlike tulemustena reaalajas võistluse kodulehel ja välja prindituna võistluskeskuse infotahvlil. Lõplikud, žürii poolt kinnitatud ametlikud ja diplomiga tulemused avaldatakse hiljemalt viienda päeva õhtul kell 17 pärast teist võistluspäeva võistluse kodulehel.​​ 

 

 • Autasustamine

  • Vanusegruppide autasutamine

Triathlon Weekend​​ kahe osavõistluse koondarvestus toimub 6-s vanusegrupis:

   • Põhidistantsi koondarvestuse parim mees ja naine;

   • Lühikese distantsi koondarvestuse parim mees ja naine;

   • Lastedistantsi koondarvestuse parim poiss ja tüdruk.

Koondarvestuse parimatele on auhinnaks eksklusiivne karikas ja T-särk ning toetajate auhinnad. Koondarvestuse parimate autasustamine toimub peale teise osavõitluse teist autasustamisevooru, ca kell 16.30

  • Loosiauhinnad​​ 

Kõikide kahel osavõistlusel osalenute vahel loositakse välja​​ Triathlon Weekend​​ peaauhind, mille loosimine toimub peale teise osavõitluse teist autasustamisevooru.

 

 • Fotografeerimine ja ülesvõtted

Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

 • Protestid

Igal võistlusel on moodustatud 3-liikmeline protestikomisjon.

Protest, mis puudutab teist võistlejat,​​ varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt​​ 15 minutit​​ peale viimase võistleja finišeerimist.​​ 

Ajavõtu ja tulemuste protesti võib vaidlustada hiljemalt​​ 24h​​ peale mitteametlike tulemuste avaldamist.

2020a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50€, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse Klubi esindajate poolt jooksvalt. Korraldajatel on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi, kui olukord seda nõuab.

 

 • Üldist

  • Tervisliku seisundi ja treenituse eest vastutab iga osaleja ise.​​ 

  • Triathlon Weekend​​ kahele osavõistlusele võib osaleja registreerida kõikidele etappidele üheaegselt või igale etapile eraldi.

  • Palume tähelepanelikult jälgida osavõtja meelespead, mis avaldatakse Klubi kodulehel​​ www.parnutriatlon.ee​​ hiljemalt üks nädal enne​​ Triathlon Weekend​​ esimest võistluspäeva.

  • Võistlustel juhindutakse Rahvusvahelise Triatloni Liidu (ITU) võistlusreeglitest, Eesti Triatloni Liidu karikasarja üldjuhendist ja osavõistluste juhenditest.

 

 • Korraldaja õigused

  • Korraldajal on õigus osaleja diskvalifitseerida, kui ta ei täida spordisündmuse reegleid, kasutab lubamatut kõrvalist abi, segab osalejaid või takistab mõnel muul viisil spordisündmuse korraldamist.

  • Kõikide Korraldaja poolt korraldatavate spordisündmuste stardi- ja finišiprotokollid on avalikud dokumendid. Stardi- ja finišiprotokollid avalikustatakse Korraldaja ja ajavõtuteenuse pakkuja koduleheküljel. Korraldaja vastutab vaid enda ametlikes infokanalites (koduleht, Facebook, Youtube) avaldatud info õigsuse eest.

  • Korraldajal on õigus edastada kõikidele registreerunutele vahetult enne sündmust osaleja meelespea kliendikiri ning sündmuse järgselt järelteavitus koos tagasiside küsimustikuga. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-posti aadressile. Nimetatud kliendikirjadest ei saa loobuda. Korraldaja hoiab talle usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest ega väljasta neid kolmandatele osapooltele.

  • Force Majeure – loodusstiihiate ja muude Korraldajast mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi. Force Majeure`st tingitud võistluse ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata!

  • Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja pakutud tingimustega ning kinnitab, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 

Üldkontakt:​​ 

www.parnutriatlon.ee​​ ,​​ info@parnutriatlon.ee​​ , tel +372 511 6675 (Tair).